Správa lesa

Správa lesů, výkon činnosti odborného lesního hospodáře, znalecká činnost.

Znalecká činnost

Vyhotovujeme znalecké osudky v oboru oceňování lesa, lesního hospodářství, bezpečnosti práce v lese a dendrologie.

Znalecké posudky zpracovává Ing. Zdeněk Nergl jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedkyně Krajského soudu v Praze ze dne 26. 6. 2012, č. j. Spr. 4042/2011, v oboru Ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací na oceňování lesa, lesních pozemků a porostů a škod na nich, (např. pro účel stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí) rozšířeného rozhodnutím předsedkyně Krajského soudu v Praze ze dne 10. 4. 2013 o obor Bezpečnost práce se specializací na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v lese, v lesním hospodářství a v provozech souvisejících se zpracováním dřeva, a rozšířeného rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Praze ze dne 8. 3. 2018 o obor Ochrana přírody se specializací na dendrologii a o obor Lesní hospodářství, odvětví myslivost, dříví – těžba, zapsaný v seznamu znalců a tlumočníků vedeném Krajským soudem v Praze.

Kontaktujte nás …

Zavolejte nám nebo využijte tento kontaktní formulář a napište nám svůj dotaz.

    Odesláním této zprávy potvrzuji, že uvedené informace a kontaktní údaje jsou pravdivé a souhlasím s tím, aby mě společnost STROMA s.r.o. kontaktovala zpět.

    Chcete se na něco zeptat?

    Zavolejte nám pro více informací ohledně správy lesa, znalecké činnosti, činnosti lesního hospodáře …

    • +420 603 878 448