Správa lesa

Správa lesů, výkon činnosti odborného lesního hospodáře, znalecká činnost.

Pro majitele lesů nabízíme odbornou správu lesa nebo komplexní obhospodařování lesních majetků na základě nájemní nebo jiné smlouvy.

Naše firma je zaměřena především na menší lesní pozemky, které je poměrně náročné obhospodařovat v režii samotných vlastníků, kteří často nemají pro tuto činnost vlastní techniku, potřebné znalosti a zkušenosti.

Tyto stránky by měly vlastníkům lesa poskytnout alespoň základní informace o tom, co obnáší hospodaření v lesích, jaká má pravidla, a na koho se mohou obrátit s konkrétními problémy.

Více informací o vydaném pověření na daná katastrální území, kde poskytujeme naši činnost:

Výkon činnosti odborného lesního hospodáře (OLH)

Kontaktujte nás …

Zavolejte nám nebo využijte tento kontaktní formulář a napište nám svůj dotaz.

    Odesláním této zprávy potvrzuji, že uvedené informace a kontaktní údaje jsou pravdivé a souhlasím s tím, aby mě společnost STROMA s.r.o. kontaktovala zpět.

    Chcete se na něco zeptat?

    Zavolejte nám pro více informací ohledně správy lesa, znalecké činnosti, činnosti lesního hospodáře …

    • +420 603 878 448