Výkon činnosti odborného lesního hospodáře (OLH)

Odborné hospodaření v lesích je vlastník lesa povinen zajišťovat v součinnosti s odborným lesním hospodářem (OLH). OLH musí mít k této činnosti vydanou licenci orgánem státní správy lesů.

Vlastník lesa má právo si vybrat OLH a v takovém případě si vlastník lesa hradí tyto služby sám. V případě vlastnictví lesního majetku do rozlohy 50 ha, tj. tzv. lesní hospodářské osnovy (LHO), je OLH přidělen příslušnou státní správou a jeho náklady hradí stát.

Na základě rozhodnutí Městského úřadu Černošice č. j.: ŽP/MEUC-058330/2010/L/Mi ze dne 29. 12. 2010 byl Ing. Zdeněk Nergl pověřen výkonem funkce odborného lesního hospodáře pro vlastníky lesů do padesáti hektarů na území dvaceti sedmi katastrálních území:

Borek nad Sázavou, Březová u Zvole, Davle, Dolní Jirčany, Hodkovice u Zlatníků, Hole u Průhonic, Horní Jirčany, Hostěradice, Jesenice u Prahy, Jílové u Prahy, Kamenný Přívoz, Libeň u Libře, Libeř, Luka pod Medníkem, Měchenice, Okrouhlo, Oleško u Zvole, Osnice, Pohoří u Prahy, Průhonice, Psáry, Sázava u Davle, Vestec u Prahy, Vrané nad Vltavou, Zdiměřice u Prahy, Zlatníky u Prahy, Zvole u Prahy

Na základě uzavřené smlouvy o výkonu činnosti OLH dále odborně obhospodařujeme lesní majetek ve vlastnictví firmy ALTSTAEDTER INVESTMENTS a. s. o rozloze více než 1400 ha.

Dále obhospodařujeme lesní majetek několika soukromých subjektů a rozloze cca 250 ha.

Kontaktujte nás …

Zavolejte nám nebo využijte tento kontaktní formulář a napište nám svůj dotaz.

    Odesláním této zprávy potvrzuji, že uvedené informace a kontaktní údaje jsou pravdivé a souhlasím s tím, aby mě společnost STROMA s.r.o. kontaktovala zpět.

    Chcete se na něco zeptat?

    Zavolejte nám pro více informací ohledně správy lesa, znalecké činnosti, činnosti lesního hospodáře …

    • +420 603 878 448